2 Şubat 2012 Perşembe

YERİN YAPISI VE OLUŞUM SÜRECİ

Dünyanın oluşumundan bu yana geçen zaman ve Dünya'nın yapısı jeolojik zamanlar yardımıyla belirlenir.,

YERKÜRENİN KATMANLARI:Yerküreyi oluşturan iç içe geçmiş kürelere geosfer denir.
1-YERKABUĞU (LİTOSFER)
   -Katılaşım kayaçlarından oluşur. En dıştadır.
   -En hafif ve ince tabaka.
   a)Granitik (Kıtasa) Kabuk (SiAl):Katı haldedir.Okyanus tabanlarında az,kıta tabanlarında çok.
   b)Bazaltik (Okyanusal) Kabuk (SiMa):Okyanus tabanlarında kalınlaşır.Lavların katılaşmasıyla oluşur.
2-MANTO
   -Akışkan kısım:astenosfer
   -Yoğunluğu litosferden çok.
   -Üst kısmındaki maddeler plastik özelliği de gösterir.
   -Sıvı malzemesine mağma da denir.Volkan,deprem vb. olayların oluşmasına neden olur (iç kuvvetleri tetikler)
   -Yerkürenin yaklaşık %80'idir.
3-ÇEKİRDEK (BARİSFER)
   -En kalın ve ağır katman
   -Üst kısım (sıvı):dış çekirdek
   -İç kısım (katı): iç çekirdek
   -Kıtaların kayma teorisi (levha tektoniği-Alfred Wegener):Kıtalar okyanus tabanlarına sımsıkı bağlı değil. Levhaların yer değiştirmesinden iç mantoda oluşan konveksiyon akımları sorumlu.
      -Okyanusal levhaların birbirinden uzaklaşması (orta sırt):Uzaklaşan levhalar astenosferden gelen eriyik kayaçların sızdırdığı yarıklar oluşturur.Eriyik yüzeyde katılaşır.Yerkabuğuna eklenir.Büyük depremler olmaz burada.Depremlerin odakları genelde yüzeye yakındır. Ör:Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'ndaki orta sırtlar)
      -Kıtasal Okyanusal Yaklaşma (Dalma Batma):Okyanus kıtanın altına dalar, dalan kısım erir;magmanın bir kısmı kıta tarafında yanardağ kümelerini oluşturur.Ör: G Amerika Levhası-Nazka Levhası arası And Dağları.
      -Kıtasal Levhaların Birbirine Yaklaşması (Kıvrımlı Dağ Sıraları):Himalayalar. 
   -Levha sınırları deprem ve volkanik faaliyetlerin bol olduğu yerlerdir.

2 yorum: