13 Mart 2012 Salı

FELSEFEYLE TANIŞMA

-Üzerinde uzlaşılabilecek bir anlamı yoktur.
-Kant: "Felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir"
-Felsefe amacı:Yeni ve özgün bir bakış açısı ortaya koymak, yeni sorular ve yanıtlarla alanını genişletmek

ANLAMI
-Erdemli ve mutlu yaşama
-Sokrates:Neyi bilmediğini bilmek
-Platon:Düşünsel bir çalışma
-Aristoteles:Evrenin düzeni karşısındaki şaşkınlık
-Epiküros:Mutluluk için tutarlı eylemsel sistem
-İbn-i Sina:Hakikate hakim olmak
-Spinoza:Genelleştirilmiş matematik
-Hobbes:Doğru düşünmek
-Locke:Duyumlarımızla gerçek evreni tanımlamak
-Kant:Haklılığını kanıtlamak için yapılan düşünsel bir etkinlik
-Descartes:Felsefesiz yaşamak gözü kapalı yaşamaktır
-Bacon:Deney ve gözlem
-Hegel:Hakikat ve zihne inanç
-Nietzche:Aklın sınırlarını kavramak

NİYE FARKLI TANIMLARI VAR?
-Her çağın koşulları ve bilgi birikimi farklı
-Çeşitli konularla ilgileniyor
-Metafizik var işin içinde
-Jaspers:"Felsefe yolda olmaktır, felsefe yersiz yurtsuzdur;evine asla ulaşamaz. Hep eksik kalmakla yazgılı"

NİYE ANTİK YUNAN'DA DOĞDU?
-Ticaret yolları üstünde
-Refah
-Demokrasi
-Doğayı açıklarken doğal nedenlere başvurur
-Dinsel ve mitolojik açıklamaları reddeder

FELSEFİ SORULAR
-Merakla başlar
-Sorular daha önemli
-Öznel
-Nedir ve niçinle uğraşır,nasılla uğraşmaz
-Düşünseldir,eylemsel değil
-Var olanı bütün olarak ele alır
-Evrensel
-Kesin yanıt yok

VARLIK FELSEFESİ:ONTOLOJİ
-Varlık var mı?
-Varlık nedir?
-Arkhe nedir?
-Varlığın kökeni ne?
-Değişken mi? Bir mi? Çok mu?

BİLGİ FELSEFESİ:EPİSTEMOLOJİ
-Bilgi ne?
-Kaynağı ne?
-Ölçütü ne?
-Değeri ne?
-Doğru bilgi mümkün mü?

DEĞER FELSEFESİ:AKSİYOLOJİ
-Ahlak felsefesi veya etik
-İyi ne?
,Evrensel ahlak yasası var mı?
-Ahlaki eylemlerde özgür müyüz?
-Ahlaki eylemin amacı ne?
-Ahlak yargısının niteliği ne?

ESTETİK:Güzeli konu edinir
-Güzel ne?
-Ortak estetik yargı var mı?
-Doğadaki ve sanattaki güzel aynı mı?
-Güzelle doğru veya güzelle iyi arasında ilişki ne?
-Estetik ölçüt var mı?

FELSEFENİN İŞLEVİ
-Disiplinli düşünme
-Eleştirel bakış açısı:Otoriteyi eleştirir
-Bütüncül yaklaşım
-Bilme arzusuna yanıt
-Bilimlere tutarlılık sağlar
-Bilim,etik,sanat alanlarında çözümleme yapar
-Temel hak ve özgürlükler,demokrasi,anayasa,eşitlik,özgürlük,barış vb evrensel konulara katkı sağlar
-Bilinçlenme,anlama,merak,hayretin doyurulması
-Değerleri irdeletir
-Düşünce tarihini öğretir
-Kendimizi tanıtır
-İlkeli hayat
-Ön yargılarımızı çürütür.Ufkumuzu açar
-Hoşgörü verir.
-İdeolojilere kaynaklık eder

NİTELİKLERİ
-Sorular yanıtlardan mühim
-Akla ve mantığa uygun
-Öznel
-Temellendirir
-Evrensel
-Eleştirel
-Çözümleyici,kurucu
-Refleksif:Düşünce kendi üzerine tekrar yönelir (Kant)
-Dogmatik değil
-Küçülatif (ilerleme yok)
-Normatif
-Sistemli ve tutarlı
-Nedenselliğe dayanmaz
-Kesin sonuç yok
-Deneye dayanmaz
-Bütünleştirici ve birleştirici
-Kendini yeniler
-Yaratıcı
-İnsani bir etkinlik

HİKMET BİLGİSİ
-Kaynağı insan değil,ilahi
-Bilgi ve hakikatin asıl kaynağını bilmek. Varlık aleminin tüm inceliğini bilmek
-Bildiklerini hayata taşımak
-Konuşanın dediğini doğru anlamak
-Her şeyi yerli yerine koymak
-Doğru ve yanlışı ayırt etmek
-Ahlaklı olmak
-Uyumlu davranışta bulunmak
-İlkeli yaşamak
-Tanrının emirlerini doğru anlamak
-Etkileyen,düşünen,yön veren özne olmak
-Adil olmak
-Tanrısız yaşamamak
-Olayların perde arkasını görmek
-Dünya-ahiret dengesini muhafaza etmek
-Felaketi saadete çevirmek
-İyilik ve güzellik sahibi olmak
-Düşünceden korkmamak
-Tevhidi (birlik) yaymak
-Sorumluluklarını unutmamak
-Peygamber mesajlarını doğru anlamak
-Bütüncül bakmak
-Karanlığın önlenmesi

FELSEFE-DİL
-Felsefe akıl ve dil ile varlığı açıklar.Birtakım önermeleri dile getirir.

AKADEMİ:PLATON'UN FELSEFE OKULU
LİSE:ARİSTOTELES'İN FELSEFE OKULU

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder